Sukces w Choceniu

Sukces w Choceniu

ZŁOTO – MARCELINA URBAN i NOKOLA SUCHOCKA

SREBRO SOLO – NIKOLA SUCHOCKA

II MIEJSCE – ZESPÓŁ RESPECT

III MIEJSCE – ZESPÓŁ WOW

III MIEJSCE – ZESPÓŁ EXPRESIK

 

GRATULUJEMY !!!

WSZYSTKIM RODZICOM I OPIEKUNOM DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I WSPANIAŁY DOPING !!!