Sukces w Choceniu

Sukces w Choceniu

FORMACJE DO LAT 8

III miejsce-RESPECT
IV miejsce-WOW
V miejsce -HAPPY

FORMACJE DO LAT 11

6miejsce- DANGEROUS

FORMACJE 12-15LAT ( 20 zespołów)
6 miejsce-EXPRESIK

MINIFORMACJE POW.LAT 15 ( 12 zespołów)
III miejsce -FUSION

SOLO

BRĄZ-IZABELA NOGA (kategoria do lat 11)
ZŁOTO-NIKOLA SUCHOCKA ( 12-15lat)
SREBRO-DOMINIKA BERNAŚKIEWICZ ( pow.lat 15)

VIII miejsce-NATALIA SZCZEŚNIAK ( pow.lat 15 )

DUETY

IV miejsce- duet MARCELINA URBAN I MARIA DIETRICH